Mbira music

the “Mbira” is an african traditional instrument.

shona people who live in zimbabwe,
they have played mbira from long time before.
they have played mbira for pray to ancesteral spirits and nature spirits.

 • MADZIMAMBO
  Garikayi Tirikoti

 • GWENYAMBIRA
  Garikayi Tirikoti

 • NDOENDA NESANGO
  Tonderai Tirikoti

 • Kusarima
  Forward Kwenda

 • Mugonera
  Forward Kwenda

 • Forward Kwenda
  Forward Kwenda

 • Gift Mugwidi
  Gift Mugwidi

 • Let’s play mbira!
  Sumi Madzitateguru

 • CHIDHAMU DHAMU
  Vee Mhofu

 • MAKURUTESE
  Vee Mhofu

 • Inhoroondo
  Fortunate Mudzviti

 • Chamangwiza
  Nelson Tswatswa

 • MUTIMHANZI
  Luen Mubaiwa

 • SUMUBAIWA
  Luen Mubaiwa

 • GORERENZARA
  GudoGuru

 • Paradzayi Gombe
  Paradzayi Gombe